“Cuộc đời của chúng ta cũng như một tách Cafe, nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe”

"Cuộc đời của chúng ta cũng như một tách Cafe, nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe"

“Cuộc đời của chúng ta cũng như một tách Cafe, nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe”

"Cuộc đời của chúng ta cũng như một tách Cafe, nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe"
“Cuộc đời của chúng ta cũng như một tách Cafe, nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe”

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844