Trường Kỹ Thuật Đất Việt  chi nhánh  Công Ty TNHH Trí Tuệ Đất Việt. Trường Kỹ Thuật Đất Việt là cơ sở doanh nghiệp trường học hàng đầu huấn luyện an toàn và cam kết việc làm.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG
– Đào tạo dạy nghề với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
– Tạo điều kiện cho học viên, trong khung cảnh toàn cầu hóa giáo dục đã đào tạo ban đầu tại trường, được di chuyển tới những môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới để tiếp tục học tập, nghiên cứu và thực tập, qua các ký kết hợp tác và trao đổi học viên với những trường đại học nước ngoài danh tiếng.
– Phấn đấu đào tạo dạy nghề cho trường và xã hội một đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề có năng lực triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

PHƯƠNG CHÂM THỰC HIỆN SỨ MẠNG
Trường Kỹ Thuật Đất Việt hoạt động trên nguyên tắc:
– Không vì mục tiêu lợi nhuận.
– Tạo một môi trường giáo dục nghề nghiệp lành mạnh, tôn trọng tính trung thực, tình yêu thương và tinh thần hợp tác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
– Chương trình đào tạo được xây dựng một cách khoa học, linh hoạt và mềm dẻo, cập nhật thường xuyên theo xu thế dạy nghề tiên tiến trên thế giới và bám sát nhu cầu của thị trường lao động.
– Có nhiều học phần tự chọn phù hợp với thực tế đa dạng của người học và nhu cầu thiết thực của xã hội.
– Đặc biệt, còn có nhiều môn học bổ trợ phát triển kỹ năng mềm cho học viên như: Kỹ năng lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp, Đạo đức kinh doanh, Đồ họa truyền thông, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng thuyết trình…

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Trường Kỹ Thuật Đất Việt tích cực áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. Trong quá trình học tập, sinh viên có nhiều cơ hội đối thoại trực tiếp với giảng viên và cán bộ trong trường để hiểu sâu hơn bài giảng và nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình.
Học tập và thi cử được tổ chức nghiêm túc theo tinh thần“Học thật, thi thật”. Trường Kỹ Thuật Đất Việt tự hào là một môi trường giáo dục nghề nghiệp trong sạch, không có tiêu cực trong học tập, thi cử.