HỌC TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở ĐÂU UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

LỚP KỸ THUẬT AN TOÀN TẠI CẦN THƠ

HỌC TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở ĐÂU UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

Trong thời kỳ hội nhập, Công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn mang đến sự phát triển vượt bậc cho khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, ngành Công nghệ thông tin đã trở thành một ngành học “hot” và thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích máy tính và đam mê công nghệ.

Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn thuộc Hệ thống Giáo dục Đất Việt thường xuyên khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ thông tin uy tín, chất lượng, hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin học viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

– Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;

– Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

– Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;

– Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

– Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

– Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

Học viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin

Mã ngành, nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

– Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

– Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

– Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

– Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

– Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

– Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

–  Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

– Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

– Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị – doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

– Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị – doanh nghiệp;

– Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

– Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

Kỹ năng:

– Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;

– Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;

– Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

– Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

– Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

– Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

– Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

– Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

Thái độ:

– Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực tin học. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

– Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 26

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 64 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210  giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1650  giờ

– Khối lượng lý thuyết: 483 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1242 giờ

3. Nội dung chương trình học Trung cấp ngành công nghệ thông tin:

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

  Thời gian học tập (giờ)
Số tín chỉ  

Tổng số

Trong đó
  Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm

tra

I Các môn học chung 10 210 93 100 17
MH01 Chính trị 2 30 22 6 2
MH02 Pháp luật 1 15 10 4 1
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 15 26 4
MH05 Tin học 1 30 13 15 2
MH06 Ngoại ngữ 2 60 30 25 5
II Các môn học, mô đun chuyên môn          
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 23 600 180 381 39
MH07 Tin học văn phòng 2 60 15 41 4
MH08 Bảng tính Excel 2 60 15 41 4
MH09 Cấu trúc máy tính 3 60 30 26 4
MH10 Mạng máy tính 2 60 15 41 4
MH11 Lập trình cơ bản 2 60 15 41 4
MH12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 60 15 41 4
MH13 Cơ sở dữ liệu 2 60 15 41 4
MH14 Lắp ráp và bảo trì máy tính 2 45 15 28 2
MH15 Tổ chức quản lý doanh nghiệp 2 45 15 26 4
MH16 Kế toán đại cương 2 45 15 27 3
MH17 Kỹ năng làm việc nhóm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 31 1050 210 761 79
MH18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 28 2
MH19 Hệ điều hành Windows Server 2 60 15 41 4
MH20 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 3 75 30 41 4
MH21 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 75 30 41 4
MH22 Lập trình Windows 1 (VB.NET) 4 90 30 56 4
MH23 Thiết kế và quản trị website 3 75 30 42 3
MH24 Đồ họa ứng dụng 2 60 15 43 2
MH25 Xây dựng phần mềm quản lý bán hang 2 60 15 41 4
MH26 Thực tập tốt nghiệp 10 510 40 418 52
Tổng cộng 64 1860 483 1242 135

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

(Đề cương chi tiết kèm theo)

4.2. Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

– Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện học sinh;

– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

TT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:

– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi học kỳ 1 lần

4.3. Thi tốt nghiệp

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết 120 phút
2 Lý thuyết tổng hợp:

– Lập trình cơ bản

– Quản trị cơ sở dữ liệu

Viết 120 phút
3 Thực hành nghề nghiệp Thực hành 180 phút

5. Hồ sơ đăng ký

– 01 CMND photo

– 02 ảnh 3 x 4

– 02 Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT bản sao, công chứng

6. Địa điểm đào tạo

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Địa Chỉ: Số 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0987 23 88 44 (Ms.Hà Linh)

Email: hethonggiaoducdatviet@gmail.com          http://giaoducdatviet.ttdv.vn

Đăng ký online tại đây

 

 

 

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844