HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 – GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
Trường Kỹ Thuật Đất Việt mở các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho các nhóm đối tượng : 2.Cụ thể như sau :

1. Đối tượng cần tham gia học an toàn lao động Nhóm 2

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khoá học, Học viên sẽ có thể:

– Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp tại nơi làm việc phù hợp.

– Đề xuất các biện pháp hiệu quả để khắc phục và phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

– Nắm vững các quy định luật pháp về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và cách thức tuân thủ.

– Nắm hiểu các kiến thức về kỹ thuật an toàn.

– Nâng cao năng lực quản lý về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

3. Nội dung khóa học

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 2

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

5. Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Đơn vị huấn luyện cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” cho những học viên đạt yêu cầu.Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm, và bạn phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

6. Phi phí huấn luyện an toàn nhóm 2

Chi phí huấn luyện an toàn phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm huấn luyện (huấn luyện tại cơ sở hoặc tại đơn vị huấn luyện).

7. Tại sao phải tham gia khóa huấn luyện?

• Đảm bảo an toàn thân thể, loại bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, những rủi ro đáng tiếc có thể gây ra tai nạn, chấn thương cho người lao động trong quá trình làm việc.

• Giảm thiểu về chi phí cho các sự cố về con người, máy móc từ đó làm tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.

• Thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị.

• Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Điều này cho thấy doanh nghiệp của bạn vừa có trách nhiệm với người lao động vừa có đối với cộng đồng.

8. Địa điểm và hình thức đăng ký:

       
   HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT 
   Địa chỉ: 28 An Lộc, Phường Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
Tư Vấn Trực Tiếp: 0946.22.88.44 (Ms. Huệ)
Email: antoanlaodong.top@gmail.com

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844