KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI BÌNH PHƯỚC

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Lao động là những hoạt động có mục đích, có ý thức của xã hội loài người nhằm tạo ra các giá trị của cải vật chất, tinh thần phục vụ nhu cầu của cuộc sống.

Khi mà xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người trong xã hội ấy cũng ngày một tăng lên, đòi hỏi lượng người tham gia đáp ứng nhu cầu đó ngày càng nhiều và một lẽ tất nhiên tỉ lệ rủi ro, tai nạn lao động cũng ngày càng cao.

Chính điều này đã gây sức ép cho ngành bảo hộ lao động cần phải phát triển không ngừng. Làm sao để cải thiện, đảm bảo an toàn cho người lao động? Làm sao để phòng chống rủi ro, ngăn ngừa tai nạn trong quá trình lao động?

Theo thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2016 trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 8.251 người bị nạn, để lại hậu quả xấu, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Bởi vậy, để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn chi nhánh Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt thông báo khai giảng lớp Trung cấp bảo hộ lao động tại Bình Phước

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh để đọc được tài liệu kỹ thuật đơn giản;

+ Có kiến thức về phần mềm tin học văn phòng  word, excel và Internet;

+ Có kiến thức về các qui định của pháp luật về bảo hộ lao động;

+ Có kiến thức về công dụng, đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, máy, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người;

+  Có kiến thức về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động;

+ Có kiến thức về điều kiện lao động, kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu.

– Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng Anh đơn giản  trên máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng  word, excel và Internet  trong công việc văn phòng;

+ Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật;

+ Đánh giá được rủi ro về an toàn – vệ sinh lao động,  mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc, hành trình thao tác và đề xuất được các biện pháp cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản;

+ Tham gia xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động;

+ Giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn  về an toàn – vệ sinh lao động công nhân thợ bậc thấp cũng như các công nhân cùng trình độ đào tạo.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu biết các kiến thức phổ thông về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật và đảm bảo chất lư­ợng.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh nghề bảo hộ lao động làm việc tại các vị trí  sau:

– Nhân viên bảo hộ lao động  tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

– Nhân viên giám sát an toàn hiện trường;

– Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

1. Các môn học:

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Vật lý đại cương 6 Sức bền vật liệu
2 Hình học họa hình 7 Hoá đại cương
3 Vẽ kỹ thuật 8 Kỹ thuật nhiệt
4 Kỹ thuật điện 9 Kỹ thuật điện tử
5 Cơ kỹ thuật
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1 Hệ thống pháp luật Bảo hộ lao động 9 Tín hiệu, biển báo
2 Điều kiện lao động 10 Kỹ thuật an toàn điện
3 Ecgônômi 11 Kỹ thuật Phòng chống cháy nổ
4 Sơ cấp cứu 12 Kỹ thuật An toàn cơ khí
5 Kỹ thuật xử lý ồn, rung 13 An toàn hoá chất
6 Kỹ thuật thông gió 14 An toàn bức xạ
7 Kỹ thuật chiếu sáng 15 An toàn trong xây dựng
8 Phương tiện bảo vệ cá nhân 16 Thực tập tốt nghiệp
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 An toàn thiết bị áp lực 6 An toàn các phương tiện vận tải bánh lốp
2 An toàn thiết bị nâng 7 An toàn các phương tiện vận chuyển đường ray
3 An toàn phương tiện nổ 8 An toàn các máy chế biến gỗ
4 An toàn máy nông nghiệp 9 An toàn các động cơ động lực
5 An toàn máy ngành dệt 10 An toàn thiết bị, hệ thống lạnh
2. Nội dung đào tạo:
– Pháp luật về công tác an toàn lao động.
– Những quy định pháp luật về bảo hộ lao động.
– Những quy định đối với người sử dụng lao động.
– Những quy định đối với người lao động.
– Những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
– Các vấn đề chung về an toàn lao động.
– Điều kiện lao động và các yếu tố gây nguy hiểm trong lao động.
– Các tác nhân gây ra tình trạng nguy hiểm.
– Các vấn đề an toàn trong hoạt động có nguy cơ cao.
– Mục đích và những ý nghĩa công tác bảo hộ lao động.
– Danh mục các loại thiết bị, máy, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
– Đảm bảo an toàn & phòng chống tai nạn lao động.
– Phương pháp thu thập thông tin tai nạn lao động…
– Lý thuyết về tai nạn & những yếu tố con người trong quản lý an toàn.
– Những lý thuyết về tai nạn lao động.
– Yếu tố con người trong quản lý ATLĐ.
– Một số mô hình nghiên cứu về tai nạn.
– Những lý thuyết về tai nạn lao động.
– Yếu tố về con người trong quản lý an toàn lao động.
– Một số mô hình nghiên cứu về tai nạn lao động.
– Đề xuất chương trình an toàn hữu hiệu.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ.

– 01 CMND photo, công chứng

– 02 ảnh 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau hình

– 01 bằng tốt nghiệp THCS, THPT, photo, công chứng

– 01 mẫu đăng ký học của Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn – chi nhánh hệ Thống Giáo Dục Đất Việt

IV. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO.

* Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh:

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

– Trường Kỹ Thuật Đất Việt, số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

* Đào tạo tại các Trường trực thuộc, liên kết với Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt như Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam :

– Đường Lê Lợi, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,Bình Dương.

– Đường Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

* Đào tạo tại Bình Phước

Đăng ký khóa học:

* Đăng ký trực tiếp tại:

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

– Trường Kỹ Thuật Đất Việt, số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

* Đăng ký online : NHẤN VÀO ĐÂY

* Đăng ký qua Zalo : 0945.228.844

* Đăng ký qua Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

V. HỌC PHÍ

– Học phí : Thỏa thuận.

Đặc biệt Học viên đăng ký với nhóm từ 05 người trở lên giảm 10% học phí.

*** Lưu ý :- Học viên đống học phí trước 3 ngày khai giảng.

– Nếu là Doanh Nghiệp, thanh toán trước 50% khi ký hợp đồng đào tạo.

VI. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

– Hình thức 1: Đóng học phí trực tiếp tại các cơ sở của Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt như:

+ Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, Số 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

+ Trường Kỹ Thuật Đất Việt, Số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

– Hình thức 2 : Chuyển Khoản.

+ Tên tài khoản: Công ty TNHH Trí Tuệ Đất Việt

+ Số tài khoản: 6664488 tại Ngân hàng ACB – CN Văn Lang, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

VII. HẬU KHÓA HỌC

– Sau khi kết thúc khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.

– Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt.

– Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn.

– Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo.

– Được hỗ trợ tài liệu học tập.

➤HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: 409/05 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44

Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các yêu cầu của quý khách, xin chân thành cảm ơn!

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844