[Quận 12] Tuyển sinh Trung cấp Kỹ Thuật cơ khí tại Quận 12

[Quận 12] Tuyển sinh Trung cấp Kỹ Thuật cơ khí tại Quận 12

Ngành đào tạo:                       KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:                   2 năm

Đối tượng tuyển sinh:             Học sinh đã tốt nghiệp THPT

I. GIỚI THIỆU

  • Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
  • Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như: vận hành được các thiết bị cơ khí; thiết kế chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản; đảm nhiệm được các chế độ bảo trì, bảo dưỡng  thường xuyên các thiết bị cơ khí; có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức

– Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức sản xuất,  Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Sức bền vật liệu, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, nguyên lý – chi tiết máy, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ CNC.

– Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí.

– Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Về kỹ năng

Kỹ thuật viên Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ trung cấp chuyên nghiệp có khả năng:

– Vận hành được các thiết bị cơ khí, thiết kế, chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản.

– Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ khí.

– Tổ chức lập kế hoạch quản lý một tổ, đội sản xuất.

– Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

– Làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, sửa chữa, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

Về thái độ

– Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có  tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

– Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần

A. Các học phần chung
I Học phần bắt buộc
1 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 4 Tin học
2 Chính trị 5 Ngoại ngữ
3 Giáo dục thể chất 6 Pháp luật
II Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
1 Kỹ năng giao tiếp 3 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2 Khởi tạo doanh nghiệp
B. Các học phần cơ sở    
I Học phần bắt buộc
1 An toàn và môi trường công nghiệp 7 Kỹ thuật Điện
2 Tổ chức sản xuất 8 Dung sai và Kỹ thuật đo
3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 9 Kỹ thuật Điện tử
4 Vật liệu cơ khí 10 AutoCAD
5 Cơ lý thuyết 11 Nguyên lý – chi tiết máy
6 Sức bền vật liệu
II Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
1 Thiết kế xưởng 2 Máy nâng chuyển
C. Các học phần chuyên môn    
I Học phần bắt buộc    
1 Chế tạo phôi 6 Nguyên lý cắt kim loại
2 Máy công cụ 7 Công nghệ chế tạo máy 2
3 Công nghệ chế tạo máy 1 8 Công nghệ khí nén
4 Đồ gá 9 Kỹ thuật sửa chữa
5 Công nghệ CNC
II Học phần tự chọn (chọn một trong các học phần)
1 Công nghệ CAD/CAM 3 Thủy lực
2 Các phương pháp gia công đặc biệt 4 Vẽ và thiết kế trên máy tính
D Thực tập    
I Học phần bắt buộc
1 Thực tập hàn 4 Thực tập phay, bào cơ bản
2 Thực tập nguội 5 Thực tập tiện cơ bản
3 Thực tập điện
II Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
1 Thực tập cắt gọt nâng cao 2 Thực tập sửa chữa
E. Thực tập tốt nghiệp    

Nội dung các học phần

An toàn và môi trường công nghiệp              

Học phần này cung cấp những kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng trong  môi trường công nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động trong ngành cơ khí. Kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các yếu tố ảnh hưởng trong các môi trường công nghiệp đến sức khỏe con người, người học phân tích được các kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp, đưa ra được các biện pháp phòng ngừa, cải thiện được môi trường công nghiệp và phòng tránh được tai nạn lao động.

Tổ chức sản xuất                             

            Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý quá trình sản xuất trong doanh nghiệp cơ khí bao gồm: Khái niệm về doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay; hoạch định sản xuất, lập kế hoạch tiến độ sản xuất, các vấn đề chung về định mức kinh tế.

Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, trình bày được khái niệm về doanh nghiệp, biết hoạch định và lập được kế hoạch sản xuất.

Hình họa – Vẽ kỹ thuật                  

Học phần cung cấp những quy tắc cơ bản, các phương pháp xác định vị trí hình chiếu các điểm, đường, mặt làm cơ sở cho việc xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các kỹ thuật cơ bản của hình học họa hình; Các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học; Các phép biến đổi hình học; Cung cấp kiến thức về phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt, các quy ước để biểu diễn chi tiết máy trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các quy tắc cơ bản trên để biểu diễn chi tiết theo tiêu chuẩn TCVN, xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật, đọc và vẽ được các bản vẽ lắp sản phẩm. Sử dụng các tiêu chuẩn nhà nước hiện hành có liên quan đến bản vẽ với các bản vẽ cụ thể. Trình bày được bản vẽ và sử dụng các dụng cụ vẽ, thiết bị vẽ thông dụng.

Vật liệu cơ khí                                 

Học phần cung cấp kiến thức chung về: cấu tạo của kim loại, hợp kim; kiến thức về tính chất, công dụng của các loại kim loại và hợp kim cũng như vật liệu phi kim (polime, chất dẻo, cao su…) dùng trong ngành cơ khí.

Sau khi học xong học phần, người học trình bày được những kiến thức cơ bản về vật liệu và những ứng dụng của vật liệu trong ngành cơ khí. Chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp lý, đưa ra các biện pháp cải thiện, nâng cao khả năng làm việc của một số vật liệu có sẵn hoặc tìm vật liệu thay thế một cách thích hợp, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của sản xuất.

Cơ lý thuyết                                    

Học phần cung cấp kiến thức về các định luật cơ bản, định lý tổng quát về động lực học, kiến thức về trạng thái cân bằng của vật rắn, các chuyển động cơ học của vật thể, mối liên hệ giữa lực và chuyển động… để giải các bài toán về cân bằng của vật và hệ vật, bài toán về chuyển động.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những định luật cơ bản, định lý tổng quát về động lực học, phân tích được trạng thái cân bằng của vật rắn, các chuyển động cơ học của vật thể.

Sức bền vật liệu         

            Học phần này cung cấp những kiến thức về ứng suất và trạng thái ứng suất, cách tính toán, xác định và kiểm nghiệm độ bền chi tiết máy dưới tác dụng của các lực, hệ lực kéo, nén, uốn, xoắn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm về ứng suất, trạng thái ứng suất. Tính toán, xác định và kiểm nghiệm độ bền chi tiết máy dưới tác dụng của các lực, hệ lực.

Kỹ thuật điện                                   

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện; nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện, khí cụ điện cơ bản; phương pháp đo lường các đại lượng điện.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, tính năng và ứng dụng các loại máy điện, phân tích được các sơ đồ mạch điện, đo lường kiểm tra được các đại lượng điện.

Dung sai và Kỹ thuật đo                 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về: Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy; Dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren; Phương pháp giải bài toán chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cơ sở xây dựng và nội dung cơ bản của hệ thống dung sai và lắp ghép các chi tiết trong ngành chế tạo máy của TCVN. Xác định được trị số dung sai kích thước, sai lệch hình dáng hình học các bề mặt, tính toán lựa chọn được kiểu lắp của chi tiết máy một cách hợp lý, đảm bảo tính đổi lẫn. Sử dụng thành thạo TCVN về dung sai và lắp ghép. Chọn và sử dụng được các dụng cụ thông dụng, các dụng cụ đo tiên tiến hiện nay.

Kỹ thuật Điện tử                            

Cung cấp những kiến thức cơ bản về linh kiện  điện tử bao gồm: Nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện trong mạch điều khiển làm cơ sở cho việc tìm hiểu hoạt động của cơ cấu hay hệ thống thiết bị có trang bị điện tử.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển, phân tích được nguyên lý của các cơ cấu hay hệ thống thiết bị có trang bị điện tử.

Auto CAD                                      

Cung cấp các kỹ năng cơ bản trong ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ bản vẽ chi tiết trên máy tính, bố trí bản vẽ, sửa chữa bản vẽ, ghi kích thước, gạch mặt cắt cũng như lưu trữ và xuất (in) bản vẽ.

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được các lệnh và các tính năng của các lệnh cơ bản trong phần mềm AutoCAD. Khai thác thành thạo các lệnh đó vào việc vẽ và thiết kế bản vẽ 2D. Có khả năng tự nghiên cứu để khai thác tiếp các phần chưa  được học trong phần mềm AutoCAD, và các phần mềm CAD khác.

Nguyên lý – Chi tiết máy                    

            Cung cấp cho người học những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý làm việc của các các cụm máy, tính toán và thiết kế được các chi tiết máy, làm cơ sở để vận dụng trong quá trình tính toán thiết kế máy và chi tiết máy trong thực tế kỹ thuật.

Thiết kế xưởng                                 

Cung cấp kiến thức về phương án bố trí, tổ chức mặt bằng phân xưởng và nhà máy cơ khí phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế đảm bảo cho việc sản xuất an toàn, thuận lợi và kinh tế.

Sau khi học xong học phần này, người học lập được phương án bố trí mặt bằng phân xưởng cơ khí, thiết kế được sơ đồ lắp đặt máy móc thiết bị trong phân xưởng.

Máy nâng chuyển

Học phần cung cấp các kiến thức: tổng quan về thiết bị nâng chuyển; Cơ cấu truyền động trong máy và thiết bị nâng chuyển, cấu tạo và nguyên lý; tính toán thiết kế một số cơ cấu truyền động thường gặp trong máy và thiết bị nâng chuyển.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị nâng chuyển, tính toán được tải trọng của các thiết bị.

Chế tạo phôi                                       

Cung cấp kiến thức về các loại phôi dùng trong ngành cơ khí chế tạo máy, phương pháp chế tạo phôi, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại phôi đúc, rèn, dập, cán, kéo, uốn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được ưu, nhược điểm của các loại phôi và phương pháp chế tạo phôi. Lựa chọn được phương pháp chế tạo phôi hợp lý.

Máy công cụ                                 

Cung cấp kiến thức về các loại máy cắt kim loại, bao gồm: các chuyển động trong máy, các xích truyền động, cách tính toán xích truyền động cho phù hợp với yêu cầu cần gia công trên máy cũng như công dụng của các máy cắt gọt như: máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài, máy khoan, máy doa, máy gia công răng…

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy cắt kim loại. Phân tích được các xích động học của máy, tính toán các xích truyền động máy…

Công nghệ chế tạo máy 1                  

Cung cấp kiến thức cơ bản về: khái niệm cơ bản quá trình sản xuất; chất lượng bề mặt chi tiết máy; độ chính xác gia công; khái niệm về chuẩn và sai số chuẩn; đặc trưng các phương pháp gia công cắt gọt.

Sau khi học xong, người học trình bày được các khái niệm, đánh giá được chất lượng bề mặt chi tiết máy, đánh giá được độ chính xác gia công, tính được sai số chuẩn và chọn được các phương pháp gia công cắt gọt.

Đồ gá                                             

Cung cấp kiến thức chung về đồ gá, bao gồm: Những khái niệm cơ bản; Cấu tạo chung của đồ gá, đặc điểm, công dụng của đồ định vị; Các cơ cấu sinh lực kẹp; Các cơ cấu khác của đồ gá; cung cấp cơ sở, đường lối thiết kế một đồ gá gia công trong sản xuất loạt.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về đồ gá, các bộ phận cơ bản của đồ gá. Tính toán thiết kế được một số đồ gá gia công chi tiết đơn giản.

Công nghệ CNC                                  

Cung cấp kiến thức về tổng quan kỹ thuật CNC, cấu trúc chương trình và phương pháp lập trình gia công trên máy, cài đặt các thông số công nghệ và vận hành máy công cụ CNC.

Sau khi học, người học trình bày được khái niệm về điều khiển số, lập được chương trình NC gia công chi tiết, vận hành gia công chi tiết trên máy công cụ CNC.

Nguyên lý cắt kim loại                    

Cung cấp kiến thức về các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt như: Nhiệt cắt; lực và công suất, rung động, mòn dao…và các yếu tố hình học của dụng cụ cắt ảnh hưởng tới quá trình cắt; trang bị người học cách tính toán, tra bảng để lựa chọn chế độ cắt hợp lý.

Sau khi học xong học phần này, người học nhận biết được các hiện tượng xẩy ra trong quá trình cắt, phân tích được các yếu tố hình học của dụng cụ cắt ảnh hưởng tới quá trình cắt. Tính toán, lựa chọn được chế độ cắt hợp lý.

Công nghệ chế tạo máy 2                  

Cung cấp kiến thức về thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết, tính lượng dư gia công, quy trình công nghệ gia công một số chi tiết điển hình. Khái niệm về công nghệ lắp ráp và thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí. Khái niệm về công nghệ điển hình và cơ sở tối ưu hoá quy trình công nghệ.

Sau khi học xong học phần này, người học thiết kế được quy trình công nghệ gia công chi tiết, thiết kế được quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

Công nghệ khí nén                          

Học phần trang bị các kiến thức về: các thiết bị, các chi tiết cơ bản của thiết bị khí nén và ứng dụng của nó trong sản xuất cũng như phương pháp tính toán, lắp đặt và vận hành các hệ thống khí nén trong ngành cơ khí.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị khí nén, các ứng dụng của nó trong sản xuất. Lắp đặt vận hành được các hệ thống khí nén thông dụng.

Kỹ thuật sửa chữa                        

            Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: Các dạng hư hỏng của chi tiết máy; Công tác chuẩn bị kỹ thuật và vật liệu cho sửa chữa; Công nghệ sửa chữa các chi tiết máy, các bộ truyền chuyển động, các cơ cấu biến đổi chuyển động và các cơ cấu an toàn .

            Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được các dạng hư hỏng của chi tiết máy, chuẩn bị được kỹ thuật và vật liệu cho sửa chữa các chi tiết, các bộ phận.

Công nghệ CAD/CAM                     

Cung cấp các kiến thức cơ bản về mô hình hoá hình học dưới sự trợ giúp của máy tính, phương pháp chuyển dữ liệu từ bản vẽ CAD sang chế độ gia công CAM,  lựa chọn dụng cụ và các thông số công nghệ cho quá trình gia công.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm mô hình hoá hình học trong quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính. Ứng dụng được các phần mềm CAD/CAM trong quá trình thiết kế và gia công chi tiết.

Các phương pháp gia công đặc biệt              

Trang bị những kiến thức cơ bản về: gia công tia lửa điện (EDM), gia công bằng tia nước áp lực cao, gia công ăn mòn điện hóa (ECM), gia công bằng tia lazer.

Sau khi học xong học phần, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về gia công tia lửa điện, gia công bằng tia nước, gia công bằng tia Lazer…phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp gia công.

Thủy lực                                               

Cung cấp kiến thức cơ bản về: các thiết bị thuỷ lực và ứng dụng của nó trong sản xuất; phương pháp thiết kế, tính toán, lắp đặt, vận hành các hệ thống thuỷ lực dùng trong ngành cơ khí.

Sau khi học xong học học phần này, người học trình bày được các tính chất cơ bản của chất lỏng, áp suất thuỷ tĩnh. Lựa chọn được các thiết bị thuỷ lực và ứng dụng của nó trong sản xuất.

Vẽ và thiết kế trên máy tính

Học phần này nhằm cung cấp những kỹ năng cơ bản trong ứng dụng các phần mềm để vẽ và thiết kế chi tiết cơ khí như phần mềm: Inventor, solidwork.

Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được các phần mềm hỗ trợ cho quá trình thiết kế chi tiết cơ khí…

Thực tập hàn                                                  

Nội dung của học phần giúp người học thực hiện được phương pháp hàn điện cơ bản; cung cấp kỹ năng hàn trên máy hàn điện hồ quang; làm quen với thiết bị hàn khí.

Sau khi học, người học thực hiện được những kỹ năng cơ bản làm việc trên máy hàn điện hồ quang, sử dụng được các thiết bị hàn khí.

Thực tập nguội                                                           

            Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong gia công cơ khí bằng các dụng cụ cầm tay và thiết bị gia công đơn giản như: vạch dấu, đục, giũa, cưa, khoan, cắt ren, tán đinh…

Sau khi học xong, người học sử dụng được các thiết bị gia công đơn giản như: giũa, cưa, khoan…và thực hiện được các kỹ năng cơ bản về gia công nguội.

Thực tập điện                                                 

Học phần này giúp người học củng cố kiến thức về kỹ thuật điện thông qua thực tập cơ bản về các kỹ năng cần thiết như: cách đấu nối mạch điện vào động cơ, vào thiết bị điện, sơ đồ mạch điện trong một số máy.

Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được các sơ đồ mạch điện, lắp đặt được các thiết bị điện thông dụng.

Thực tập phay, bào cơ bản                            

Nội dung thực tập bao gồm các nội dung: thao tác vận hành máy phay, máy bào; chuẩn bị dao, gá lắp phôi; phay, bào mặt phẳng, mặt bậc.

Sau khi học, người học lựa chọn được máy, dụng cụ gia công, gá lắp được dụng cụ và phôi, vận hành máy gia công các dạng mặt phẳng, mặt bậc.

Thực tập tiện cơ bản                          

Nội dung thực tập cung cấp kỹ năng: thao tác vận hành máy tiện; mài dao tiện, gá lắp phôi; tiện trụ trơn, trụ bậc, khoan, tiện lỗ, tiện cắt rãnh cắt đứt.

Sau khi học xong, người học lựa chọn được các trang bị công nghệ và vận hành máy gia công được các chi tiết trục đơn giản.

Thực tập cắt gọt nâng cao                             

Học phần này giúp người học thực hành gia công trên máy tiện với các công nghệ phức tạp như: tiện trụ dài, tiện ren, tiện định hình, tiện chi tiết lệch tâm, tiện chi tiết có gá lắp phức tạp.

Người học thực hành gia công trên các máy phay, bào với các công nghệ phức tạp hơn như: phay, bào mặt phẳng nghiêng; phay, bào rãnh trụ, rãnh đuôi én, rãnh xoắn; phay bánh răng trên máy phay vạn năng.

Sau khi học xong học phần này, người học triển khai được các bước công nghệ và vận hành các loại máy tiện, máy phay, máy bào để gia công các dạng mặt phức tạp như: mặt ren, mặt định hình.

Thực tập sửa chữa                                         

Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng về: bảo dưỡng, tháo lắp, sửa chữa. Phân tích các dạng hỏng của máy & thiết bị, nguyên nhân & BPKP. Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, tháo lắpcác mối ghép: mối ghép ren, then, chốt, các loại ổ…

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được những kỹ năng về tháo lắp, sửa chữa và bảo dưỡng  các thiết bị cơ khí. Phân tích được các dạng hỏng, nguyên nhân hỏng và các biện pháp khắc phục sai hỏng của thiết bị.

Thực tập tốt nghiệp                                       

Nội dung thực tập nhằm mục đích giúp người học củng cố kiến thức lý thuyết, cung cấp kỹ năng về sản xuất thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nội dung bao gồm: nghiên cứu các loại máy gia công tại doanh nghiệp, nghiên cứu tổ chức sản xuất, nghiên cứu quy trình công nghệ gia công một số sản phẩm, nghiên cứu phương pháp gá lắp trên một số máy, tìm hiểu công tác kỹ thuật, công tác kế hoạch và các hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, GỒM:

  • 01 Bản sao Giấy khai sinh bản sao
  • 01 CMND photo
  • 02 ảnh 3 x 4
  • 01 Bằng tốt nghiệp THCS trở lên (công chứng).

Đăng ký khóa học:

* Đăng ký trực tiếp tại:

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

* Đăng ký qua Facebook : https://www.facebook.com/giaoducdatviet.net

* Đăng ký qua Zalo : 0945.228.844

➤HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: 409/05 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44

Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các yêu cầu của quý khách, xin chân thành cảm ơn !

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844