[Quận 4] Đại Học Bảo Hộ Lao Động Hệ 1 Năm

[Quận 4] Đại Học Bảo Hộ Lao Động Hệ 1 Năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức: 

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh có thể hiểu những giao tiếp đơn giản về bằng tiếng Anh;

+ Có kiến thức phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách vở, Internet và sử dụng khi cần trong công việc như huấn luyện hoặc thuyết trình;

+ Có kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động;

+ Nắm được đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số máy, thiết bị, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người và nắm được phương pháp vận động theo hướng thích hợp;

+ Có kiến thức về các nguyên lý écgônômi;

+ Có kiến thức về những kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cơ bản;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu, tổ chức xử lý các tình huống khẩn cấp như tai nạn, sự cố;

+ Có kiến thức về các tác hại nghề nghiệp, điều kiện lao động;

+ Có kiến thức về tổ chức  và quản lý sản xuất nói chung và quản lý về an toàn – vệ sinh lao động nói riêng.

– Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng anh đơn giản  trên máy, thiết bị và tài liệu hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng  (word, excel, powerpoint) và Internet  trong công việc văn phòng;

+ Áp dụng đúng các qui định của pháp luật an toàn – vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn quy chuẩn;

+ Lập được kế hoạch bảo hộ lao động, các báo cáo về bảo hộ lao động;

+ Hướng dẫn được người lao động những thao tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động;

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động tại doanh nghiệp;

+ Đánh giá được mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc và mức độ rủi ro ở nơi làm việc;

+ Phát hiện được các bất hợp lý trong hành trình thao tác sản phẩm, đề xuất các cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản và hướng dẫn lao động khác;

+ Lập được phương án xử lý tình huống khẩn cấp, tổ chức diễn tập và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra;

+ Tổ chức các cuộc họp về an toàn – vệ sinh lao động;

+ Xây dựng được nội qui, qui chế, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động nơi làm việc;

+ Biết tổ chức, vận động người lao động  thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 – Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu được về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Nắm vững và biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Xây dựng được lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, có những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa;

+ Nắm vững một số kiến thức về kỹ năng quân sự cơ bản làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật, đảm bảo chất lư­ợng.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có trình độ Đại học nghề Bảo hộ lao động có thể tìm kiếm vị trí  làm việc sau:

– Cán bộ bảo hộ lao động  tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

– Cán bộ giám sát an toàn hiện trường;

– Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành  huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động hoặc các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Toán cao cấp 7 Sức bền vật liệu
2 Vật lý đại cương 8 Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất
3 Hình học họa hình 9 Hoá đại cương
4 Vẽ kỹ thuật 10 Kỹ thuật nhiệt
5 Kỹ thuật điện 11 Kỹ thuật điện tử
6 Cơ kỹ thuật 12 Tâm lý học đại cương
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1 Hệ thống pháp luật Bảo hộ lao động 11 Kỹ thuật hòng chống cháy nổ
2 Điều kiện lao động 12 Kỹ thuật An toàn cơ khí
3 Ecgônômi 13 Kỹ thuật xử lý môi trường
4 Sơ cấp cứu 14 An toàn hoá chất
5 Kỹ thuật xử lý ồn, rung 15 An toàn bức xạ
6 Kỹ thuật thông gió 16 An toàn trong xây dựng
7 Kỹ thuật chiếu sáng 17 Quản lý an toàn – vệ sinh lao động
8 Phương tiện bảo vệ cá nhân 18 Điều tra tai nạn lao động, sự cố
9 Tín hiệu, biển báo 19 Thanh tra, kiểm tra An toàn – vệ sinh lao động
10 Kỹ thuật an toàn điện 20 Thực tập tốt nghiệp
Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 An toàn thiết bị áp lực 10 An toàn các phương tiện vận chuyển đường ray
2 An toàn khai thác mỏ hầm lò 11 An toàn các công trình dầu khí
3 An toàn khai thác mỏ lộ thiên 12 An toàn các máy chế biến gỗ
4 An toàn thiết bị nâng 13 An toàn các động cơ động lực
5 An toàn phương tiện nổ 14 An toàn Hệ thống thuỷ lực – khí nén
6 An toàn hàng hải 15 An toàn thiết bị, hệ thống lạnh
7 An toàn máy nông nghiệp 16 An toàn trong chế biến các sản  phẩm dầu khí
8 An toàn máy ngành dệt 17 An toàn trong  cung cấp khí đốt, hơi nước nóng
9 An toàn các phương tiện vận tải bánh lốp

IV. HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG, GỒM:

– 01 CMND photo.

– 02 ảnh 3 x 4.

– 02 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT bản sao, công chứng.

– 01 Bảng điểm THPT hoặc tương đương THPT bản sao, công chứng.

Đăng ký khóa học:

* Đăng ký trực tiếp tại:

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

– Trường Kỹ Thuật Đất Việt, số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

*Đăng ký online : NHẤN VÀO ĐÂY

* Đăng ký qua Zalo : 0945.228.844

* Đăng ký qua Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

➤HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: 409/05 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44

Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các yêu cầu của quý khách, xin chân thành cảm ơn!

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844