TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ họ được tôn vinh là Vua đầu bếp. Rất nhiều tài năng đang tiềm ẩn về nghệ thuật này trong mỗi chúng ta. Hệ thống Giáo dục Đất Việt là đơn vị đào tạo cho bạn trở thành những Vua đầu bếp đó, với tài khéo léo của giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật chế biến món ăn.  

Bạn thật sự yên tâm khi tham gia khóa học tại Hệ thống Giáo dục Đất Việt với giáo trình và chương trình học chuyên nghiệp. Bằng Trung cấp chuyên nghiệp Kỹ thuật Chế biến Món ăn chính là tấm vé thông hành để bạn bước đến thành công trong sự nghiệp nghề Bếp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã ngành, nghề: 5810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1. Mục tiêu đào tạo:

 1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, đào tạo người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên bậc cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn về kỹ năng giao tiếp, sinh lý dinh dưỡng, tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, tâm lý khách du lịch; Tiếng Anh chuyên ngành, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ chế biến bánh, lý thuyết chế biến món ăn, thực hành chế biến món, kế toán định mức, nghiệp vụ thanh toán, định lượng khẩu phần ăn trên máy vi tính, khởi tạo doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình đào tạo còn có các nội dung chung về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng & an ninh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

    Kiến thức:

– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, lý khách du lịch, văn hóa ẩm thực;

– Nắm được kỹ thuật sơ chế nguyên liệu: Kỹ thuật cắt, thái, tỉa hoa trang trí và trình bày món ăn, phối hợp nguyên liệu, gia vị; phương pháp làm chín món ăn; kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, xúp; kỹ thuật chế biến bánh và các món ăn tráng miệng;

– Hiểu được mối quan hệ của bộ phận bếp với các bộ phận khác trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

– Hiểu được thương phẩm hàng thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng;

– Biết được phương pháp tính toán khẩu phần ăn uống.

 Kỹ năng:

– Vận dụng những kiến thức được học để xây dựng thực đơn cho khách;

– Thực hiện được công việc của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, khách sạn và cơ sở chế biến món ăn khác;

– Chế biến được các món ăn Việt Nam, món ăn Âu, Á;

– Trang trí, trình bày được các loại món ăn;

– Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn, thực hiện được kỹ năng làm việc theo nhóm;

– Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc;

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

  Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

– Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

– Đánh giá kết quả đã thực hiện.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sự phát triển vượt bậc của khối ngành Dịch vụ, Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn đã kéo theo “cơn khát” nhân lực trầm trọng. Đặc biệt với nghề Bếp, bài toán nhân lực đang trở nên nan giải. Do đó, nếu có bằng Trung cấp nghề nấu ăn do Hệ Thống giáo dục Đất Việt cấp thì con đường tìm việc làm của bạn trở nên vô cùng dễ dàng. Đặc biệt, bạn còn có thể tạo ra nguồn thu nhập cao, ổn định tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trong và ngoài nước.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học/mô đun: 22;

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 1.500 giờ;

– Khối lượng các môn học chung: 225 giờ;

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.275 giờ;

– Khối lượng lý thuyết: 370 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.130 giờ;

– Thời gian khóa học: 1.5 năm.

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/

thí nghiệm/

bài tập/

thảo luận

Kiểm tra
I Các môn học chung 11 225 100 111 14
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 22 6 2
MH02 Pháp luật 1 15 11 3 1
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH04 Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 45 19 23 3
MH05 Tin học 2 45 15 28 2
MH06 Tiếng Anh cơ bản 3 60 30 27 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 49 1275 270 948 57
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 360 120 224 16
MH07 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2
MH08 Kỹ năng giao tiếp 3 75 15 57 3
MH09 Sinh lý dinh dưỡng 3 60 30 27 3
MH10 Tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp 2 45 15 28 2
MH11 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
MH12 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 2 45 15 28 2
MH13 Tâm lý khách du lịch 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 25 615 135 442 38
MĐ14 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 27 3
MĐ15 Xây dựng thực đơn 3 60 30 27 3
MĐ16 Nghiệp vụ bàn 4 90 30 56 4
MĐ17 Nghiệp vụ chế biến bánh 4 90 30 56 4
MĐ18 Lý thuyết chế biến món ăn 4 90 30 56 4
MĐ19 Thực hành chế biến món ăn Á 4 120 0 110 10
MĐ20 Thực hành chế biến món ăn Âu 4 120 0 110 10
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 3 75 15 57 3
MH21.1 Kế toán định mức 3 75 15 57 3
MH21.2 Nghiệp vụ thanh toán
MH21.3 Định lượng khẩu phần ăn trên máy vi tính
MH21.4 Khởi sự kinh doanh
II.4 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
MĐ22 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
  Tổng cộng (I)+(II) 61 1500 370 1059 71

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

– Chính trị thực hiện theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Pháp luật thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Tin học thực hiện theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Giáo dục thể chất thực hiện theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Quốc phòng và An ninh dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

– Ngoại ngữ thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá với một số nội dung và thời gian như sau:

– Nội dung:

+ Sinh hoạt, học tập chính trị đầu khóa;

+ Học tập và phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học;

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

+ Học tập, đọc sách, báo trên thư viện

+ Đi thực tế theo nội dung của từng môn học.

– Thời gian: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp với các môn đun, môn học trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy đinh tại Điều 12 về tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc mô học, mô đun.

– Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng môn học, mô-đun cụ thể được thực hiện theo quy định của hiệu trưởng, bảo đảm trong một môn học, mô- đun có ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ.

– Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Cuối mỗi học kỳ, hiệu trưởng tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc có môn học, mô-đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, hiệu trưởng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi;

+ Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên;

+ Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học, mô-đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định;

+ Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 04 tuần, lịch thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần; trong kỳ thi, từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học;

+ Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số giờ của môn học, mô-đun đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; tất cả các môn học, mô-đun phải bố trí giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải được công bố cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi;

+ Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học, mô-đun ít nhất 05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai trước ngày thi kết thúc môn học, mô-đun từ 1 – 2 ngày làm việc;

+ Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo viên coi thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; người học dự thi phải được bố trí theo số báo danh; đối với hình thức thi khác, hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên quan khác;

+ Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến về quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên quan đến kỳ thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được ghi lại bằng biên bản;

+ Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô-đun phải được quy định trong chương trình môn học, mô-đun.

– Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp người học không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

– Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và phải tích lũy đủ số mô đun/môn học theo quy định trong chương trình đào tạo.

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.00 trở lên.

– Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

– Hiệu trưởng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

4.5. Các chú ý khác:

– Chương trình thực hành được kết hợp trong quá trình giảng dạy lý thuyết nhằm giúp cho người học có kiến thức tổng hợp và thực tế đáp ứng nhu cầu của xã hội khi học xong các học phần chuyên sâu của ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

– Sau khi kết thúc toàn bộ các học phần lý thuyết và thực hành, người học được hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại cơ sở:

+ Nội dung thực tập tốt nghiệp tại cơ sở bao gồm những nội dung người học đã được học về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng vào công việc thực tế.

+ Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp người học hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp.

– Thông qua thực hiện chương trình hàng năm, Nhà trường sẽ điều chỉnh bổ sung nếu thấy cần thiết

5. Những ưu điểm sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Kỹ thuật Chế biến Món ăn

5.1. Thu nhập hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt

Hiện nay việc làm bếp chính có mức lương khá cao

Với bằng Trung cấp chuyên nghiệp từ Hệ Thống giáo dục Đất Việt,  học viên có nhiều ưu thế hơn trước nhà tuyển dụng, dễ dàng tìm được việc làm ổn định, thu nhập hấp dẫn. Mức lương khởi điểm bạn nhận được dao động trong khoảng 7 – 8 triệu đồng mỗi tháng. Không dừng lại ở đó, thu nhập sẽ ngày một tăng cao tùy theo vị trí bạn nắm giữ. Đỉnh cao của lộ trình nghề Bếp đó chính là vị trí Bếp Trưởng Điều Hành và mức thu nhập bạn nhận được cho vị trí đáng mơ ước này có thể lên tới vài chục triệu đồng mỗi tháng. Nếu làm việc tại nước ngoài, mức lương hoàn toàn có thể gấp 2, 3 lần mức lương nhận được tại Việt Nam.

Với công việc Đầu bếp có được từ tấm bằng hiện tại, bạn cũng sẽ nhận được nhiều chế độ đãi ngộ tốt như: chương trình du lịch, nghỉ dưỡng, học thêm bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng, gặp gỡ các vị khách nước ngoài… và nhiều khoản hoa hồng, tiền tiếp khách, phụ cấp, thưởng kinh doanh hậu hĩnh khác.

5.2. Dễ dàng thăng tiến lên nhiều vị trí quan trọng trong lộ trình nghề Bếp

Những kiến thức trang bị được từ tấm bằng Trung cấp nấu ăn chuyên nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc để bạn tiến xa hơn trên lộ trình nghề Bếp. Với những gì học được cùng quyết tâm và đam mê, bạn đều có thể có cơ hội nắm giữ trong tay vị trí Bếp Trưởng Điều Hành.

5.3. Môi trường làm việc đẳng cấp, chuyên nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các nhà hàng, khách sạn lớn

Bằng Trung cấp nấu ăn tạo ra nhiều cơ hội cho bạn làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý giá từ các Chuyên gia, Đầu bếp hàng đầu. Ngoài ra, cơ hội làm việc tại nước ngoài với mức lương ngàn đô sẽ dễ dàng hơn khi bạn hội tụ đủ điều kiện và bằng cấp. Chẳng hạn như tại Úc, chính sách định cư cho công dân nước ngoài lập nghiệp ngành Bếp rất đơn giản và dễ dàng.

5.4. Nhận bằng Trung cấp chuyên nghiệp tại Hệ thống giáo dục Đất Việt do Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn cấp

Hệ thống giáo dục Đất Việt sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bạn tốt nghiệp và lấy bằng với khối lượng kiến thức bổ ích cùng tay nghề vững vàng. Tất cả các đối tượng từ các bạn mới tốt nghiệp THCS cho đến những ai đã hoàn thành chương trình Cao đẳng, Đại học hoặc đã tốt nghiệp sơ cấp nghề nấu ăn đều có thể đăng kí học chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến Món ăn tại Hệ thống giáo dục Đất Việt do Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn cấp

6. Hồ sơ đăng ký

– 01 CMND photo

– 02 ảnh 3 x 4

– 02 Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT bản sao, công chứng

7. Địa điểm đào tạo

– Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT

Địa Chỉ: Số 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0987 23 88 44 (Ms.Hà Linh)

Email: hethonggiaoducdatviet@gmail.com          http://giaoducdatviet.ttdv.vn

Đăng ký online tại đây

 

 

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844