TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN VĂN THƯ LƯU TRỮ CẤP TỐC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Tuyển sinh lớp Ngắn hạn Văn thư lưu trữ 

♦ Thế nào là công tác văn thư lưu trữ?

– “Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ công tác quản lý, gồm toàn bộ các công việc về xây dựng, ban hành văn bản; quản lý, giải quyết văn bản hình thành trong họat động của các cơ quan nhà nước, tổ chức …; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư” (Dương Văn Khảm, Công tác văn thư lưu trữ, Nxb Văn hóa thông tin, 2006, tr 9).

– Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 của Chính phủ về Công tác văn thư đã giải thích rõ: “Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư” (Soạn thảo văn bản và công tác VT-LT, Quy định pháp luật và các VB hướng dẫn chủ yếu, Nxb Lao động, 2008, tr 10).

♦ Đối tượng tuyển sinh

– Các Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước.

– Các cá nhân, tập thể đang công tác trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, trường học…/

– Các cá nhân chưa qua đào tạo có nhu cầu học để phục vụ cho công việc.

♦ Mục tiêu khóa học

– Nắm bắt các kỹ năng quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ

– Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp…

– Cách thức sử dụng con dấu và quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu trong văn phòng

– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ.

– Giúp các cơ quan, công ty, xí nghiệp nâng cao năng lực quản lý công tác văn phòng, văn thư lưu trữ.

♦ Nội dung khóa học

– Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp đồng.

– Kỹ năng mẫu hoá các loại văn bản của cơ quan .

– Quản lý và giải quyết văn bản đi ở các cơ quan.

– Quản lý và giải quyết văn bản đến ở các cơ quan.

– Lập hồ sơ hiện hành.

– Quản lý và sử dụng con dấu.

– Văn hoá ứng xử ở công sở.

– Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

– Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo cơ quan.

– Kỹ năng tiếp khách và tổ chức hội nghị.

– Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa” ở cơ quan.

– Công tác công chứng và chứng thực.

– Ứng dụng ISO 9000 trong công tác văn phòng.

– Các nghiệp vụ chủ yếu về công tác lưu trữ của cơ quan.

– Công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Đảng.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ.

– Quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ

– Thu thập, bổ sung tài liệu và xác định giá trị tài liệu lưu trữ

– Tổ chức khoa học tài liệu trong lưu trữ cơ quan

– Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ và kho lưu trữ.

♦ Hồ sơ nhập học gồm: CMND, hình 3×4, bằng cấp liên quan.

♦ Thông tin liên hệ và địa chỉ đăng ký:

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT (GIAODUCDATVIET )
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: 28 An Lộc, Phường Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
Tư Vấn Trực Tiếp: 0946.22.88.44 (Ms. Huyền )
Email: antoanlaodong.top@gmail.com
Web: http://www.antoanlaodong.top/

    Đăng ký ngay


    Chat Zalo Messenger 0987238844